IPTV.

IPTV

Kvalitetssikret digital TV

Internet Protocol Television

IP TV benytter samme inngangssignal som DVB-C. Men istedenfor å sende en vanlig TV signal, sender vi signalet ut i en ren datastrøm. Dette formatet er som regel i multicast hvor hver tv kanal får sin egen IP adresse. Her må også TV skjermen kunne takle dette formatet. Altså enten innebygget mottaksmulighet, eller en løs IP TV dekoderboks med HDMI ut. Man kan enten benytte eksisterende datanettverk, eller lage et eget. Switchene må støtte IGMP protokollen. Benyttes eksisterende datanettverk må dette klargjøres med IT avdelingen på bedriften. Multicast TV signaler bruker en del båndbredde.

For å få glede av IP tv må man ha en eller annen form for management program. Dette muliggjør en rekke funksjoner. Det kan være styring av kanaler på de enkelte skjermer, programguide, beskjeder, alarmer osv. Altså interaktivt og styrt via en browser. Dette er ofte løst med en egen server koblet til systemet, eller innebygget i selve tv sentralen. Det finnes en rekke alternativer. Her er det forskjellige løsninger og priser alt etter behov.

En person som holder i en fjernkontroll foran en IPTV med uskarp bakgrunn

IPTV for det profesjonelle markedet

Sem Solutions leverer IP-nettverk med kapasitet til HD (high definition)-signaler, og det fungerer like godt som både bakkenett, satelitt- og kabel-tv. En stor fordel er at man slipper å montere mottakere utendørs.

IPTV er en forkortelse for Internet Protocol Television, og er et system hvor man sender og mottar TV over et kvalitetssikret datanett, normalt et fibernett. Dette krever stor båndbredde og en egen dekoder – og er 100% digital-TV.

IPTV passer best for offentlige institusjoner, i offshoremarkedet, på ferger/cruisebåter og hoteller som ikke naturlig er koplet opp mot et bakkenett, eller mot satelitt- eller kabel-tv.

Fire personer ser på en skjerm samtidig i en profesjonell sammenheng